Parkering ved AiF 2024

For at de af vore gæster, som ankommer i bil, har mulighed for at finde en parkeringsplads, har vi igen i år fået lov til at anvende Lykkebo’s parkeringsareal med indgang ad Samsøgade.

Det er aftalt, at der ikke vil blive sendt parkeringsvagter på denne plads i de to dage, udstillingen varer, i tidsrummet 9-17.

Her ses et samlet overblik over parkeringsmulighederne.