Vil du gerne udstille?

Denne side vil blive opdateret. Vi åbner for ansøgning omkring midten af august måned, og dette vil blive annonceret på vores Facebook-side.

Udstillingen Aalborg i farver – kunst og kunster finder sted lørdag d. 1. og søndag d. 2. marts 2025, begge dage fra kl. 10 til kl. 16 i Idrætshallen, Østre Alle 87, 9000 Aalborg og arrangeres af Aalborg Håndboldklub.

Hvis du gerne vil ansøge om at få en plads som udstiller på Aalborg i Farver 2025, beder vi dig om at udfylde en ansøgningsformular med nedenstående oplysninger og materialer.

  • Navn
  • Telefonnummer
  • Email
  • Evt. webside
  • Evt. Facebookside
  • Evt. Instagramside
  • Fortæl kort om dig selv og din kunst
  • Vedhæft 2-3 repræsentative billeder af din kunst
  • Vedhæft portrætfoto af dig selv
  • Angiv om du vil arbejde med din kunst under udstillingen

Alle fotos skal være i en så høj opløsning, at de kan anvendes i vores katalog.

Ansøgningsfristen er 29. september 2023.

Udfyld og indsend ansøgning her (Lukket)

Hvis du har rettelser til allerede indsendt ansøgning, skal du blot lave en helt ny. Vi vil uden videre blot slette den gamle.

Alle ansøgninger vil indgå i en udvælgelse, hvor der vil blive lagt vægt på kvalitet, originalitet, fornyelse og mangfoldighed. Der vil være plads til både amatører og professionelle.

Udvælgelseskomiteen vil herefter sammensætte årets udstillingen ud fra ansøgningerne og opsøgende virksomhed.

Er du i tvivl om noget, kan du skrive til os på kontakt@aalborgifarver.dk.

Aalborg i Farver tilbyder disse vilkår

Hver billedkunstner tildeles ‘et halvt kryds’, dvs. fire flader, der hver måler 244 cm i højden og 122 cm i bredden.

Andre kunstarter tildeles ca. 10 m2 gulvareal, hvor der kan medbringes egne podier eller vi kan levere borde på 75 cm x 180 cm. Desuden vil der – efter behov – blive stillet ‘et kvart kryds’ (to vægflader a 2,44 m x 1,22 m) til rådighed

Der fremstilles et flot katalog i farver, hvor hver kunstner får en side med portræt, billede af et værk og en kort skriftlig præsentation. Kataloget udleveres ved indgangen til udstillingens gæster.

Der må kun udstilles kunst / kunsthåndværk af egen produktion. Og du har- efter aftale med arrangørerne – mulighed for at være udøvende under udstillingen. Det ser vi gerne. Anfør det i givet fald i tilmeldingen.

Vi blander os ikke i salg på standene. Du må gerne straks udlevere værker til køberen, hvis du har andre kunstværker at supplere med.

Hallen er aflåst om natten. Der vil være overnattende vagter i hallen, men det er op til kunstneren selv at forsikre sine værker.

Der vil være gratis kaffe og te under hele udstillingen til kunstneren og en hjælper, ligesom der vil være mulighed for at købe sandwich, kage mm. i cafeen. Vi starter morgenen med et gratis rundstykke, hvis du har lyst 😊

Deltagergebyret er 1000 kr. Desuden ser vi meget gerne, at den enkelte kunstner bidrager med et værk eller andet til arrangementets tombola. Tombolaen betyder meget for arrangementets økonomi.

De udvalgte kunstnere vil blive kontaktet senest 15. oktober 2023 med praktiske oplysninger om betaling mm..

Der vil blive udsendt skriftlige afslag til de øvrige kunstnere, og der vil blive oprettet en venteliste, til hvis der skulle blive afbud.

Udstillingen vil blive markedsført gennem pressemeddelelser til skrivende og elektroniske medier i Nordjylland, gennem løbende opslag på de sociale medier – Facebook og Instagram – og plakater mm.. Der opsættes bannere rundt om i Aalborg på iøjnefaldende steder, og katalog og plakat tilsendes de udstillende kunstnere digitalt, så de har mulighed for at dele det med deres netværk.

Er du i tvivl om noget, kan du skrive til os på kontakt@aalborgifarver.dk .

Venlig hilsen fra kunstudvalget