Vil du gerne udstille?

Hvis du gerne vil ansøge om at få en plads som udstiller på Aalborg i Farver 2021, beder vi dig om at sende en mail til aalborgifarver@gmail.com, med nedenstående oplysninger og materiale.

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • Evt. webside og/eller facebookside
  • Fortæl kort om dig selv og din kunst
  • Vedhæft 2-3 repræsentative billeder af din kunst
  • Vedhæft portrætfoto af dig selv

Ansøgninger, som er mangelfulde ift. disse punkter, vil ikke komme i betragtning.

Alle fotos skal være i en høj opløsning, så de kan anvendes i vores katalog.

Ansøgningsfristen er 1. november 2020.

Alle ansøgninger vil indgå i en udvælgelse, hvor der vil blive lagt vægt på kvalitet, originalitet, fornyelse og mangfoldighed. Der vil være plads til både amatører og professionelle.

Udvælgelseskomiteen vil herefter sammensætte årets udstillingen ud fra ansøgningerne og opsøgende virksomhed.

Aalborg i Farver tilbyder disse vilkår

Hver billedkunstner tildeles ‘et halvt kryds’, dvs. fire flader, der hver måler 244 cm i højden og 122 cm i bredden.

Andre kunstarter tildeles op til 12 kvm. gulvareal, hvor der kan medbringes egne podier eller vi kan levere borde på 80 x 120 cm. Desuden vil der – efter behov – blive stillet ‘et kvart kryds’ til rådighed

Der fremstilles et flot katalog i farver, hvor hver kunstner får en side med portræt, billede af et værk og en kort skriftlig præsentation. Kataloget udleveres ved indgangen til udstillingens gæster.

Der må kun udstilles kunst / kunsthåndværk af egen produktion. Og du har- efter aftale med arrangørerne – mulighed for at være udøvende under udstillingen. Det ser vi gerne. Anfør det i givet fald i tilmeldingen.

Vi blander os ikke i salg på standene. Du må gerne straks udlevere værker til køberen, hvis du har andre kunstværker at supplere med.

Hallen er aflåst om natten. Der vil være overnattende vagter i hallen, men det er op til kunstneren selv at forsikre sine værker.

Der vil være gratis kaffe og te under hele udstillingen til kunstneren og en hjælper, ligesom der vil være mulighed for at købe sandwich, kage mm i cafeen. Vi starter morgenen med et gratis rundstykke, hvis du har lyst 😊

Deltagergebyret er 1000 kr. Desuden ser vi meget gerne, at den enkelte kunstner bidrager med et værk eller andet til arrangementets tombola. Tombolaen betyder meget for arrangementets økonomi.

De udvalgte kunstnere vil blive kontaktet senest 1. december 2020 med praktiske oplysninger om betaling mm.

Ved afbud efter 20. januar er der ingen tilbagebetaling af deltagergebyret.

Der vil ikke blive udsendt skriftlige afslag til de øvrige kunstnere, men der vil blive oprettet en venteliste, hvis der skulle blive afbud.

Udstillingen vil blive markedsført gennem pressemeddelelser til skrivende og elektroniske medier i Nordjylland, gennem løbende opslag på de sociale medier – Facebook og Instagram – og med flyers og plakater. Der opsættes bannere rundt om i Aalborg på iøjnefaldende steder, og katalog og plakat tilsendes de udstillende kunstnere digitalt, så de har mulighed for at dele det med deres netværk.

Er du i tvivl om noget, kan du skrive til Mogens på aalborgifarver@gmail.com samt ringe på telefon 9810 3157.

Venlig hilsen fra kunstudvalget

Jan Knudsen, Marie-Louise Sandager og Mogens Møller